Archive for December, 2010

MSNP Part VII

Posted: December 22, 2010 in Minsang Sinabi ng Pantas

Ø  Isang asset ng naglilingkod sa Dios ang pagiging MAHIYAIN.

 

Ø  Kay Kristo, ang literal naiko-convert sa Espiritual.

 

Ø  Kay Kristo, kahit hindi pwede… PWEDE YUN!

 

Ø  Kung gagastusan natin ay si Kristo, h’wag tayong manghinayang. Espiritual yun e, it pertains to something Heavenly..

 

Ø  Mahal ng Dios ang nagtitiwala sa Kanya.

 

Ø  Ang pagiging kapatid sa Dios, nagma-manifest sa gawa niya.

 

Ø  Maging mapagpataan tayo sa mga nagkakasala sa atin, huwag yung itatakwil natin sila agad.

 

Ø  Kung ikaw, alagad, makakagawa ka din ng alagad, sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng pagbabago sa iyong sarili.

 

Ø  Kaya lang nagiging mahalaga ang buhay kapag ginagamit mo ito sa paglilingkod sa Dios.

 

Ø  Ang tungkulin ay isang propesyong walang sinomang taong makakapagpaalis sa’yo.

 

Ø  Pagsikapan nating mabuhay sa pagtitiis.

 

Ø  Gamitan natin ng panahon ang salita ng Dios…. Hindi tayo magsisisi, dahil magagamit natin ito hanggang sa walang hanggan.

 

Ø  Kung kasama mo ang Dios sa gawain… kahit sino na magtulong-tulong!

 

Ø  Anong magagawa sa’tin ng kaaway na ikasasama natin.. Dios ang bahala!

 

Ø  The people of God cannot afford to be embarrassed when it comes to the word of God.

 

Ø  Huwag nating hayaang magkaroon tayo ng tatak ng pagiging masama.

 

Ø  Pagsikapan nating makapanatili sa pagkatawag sa atin…. IT’S FOR OUR OWN SAKE!

 

Ø  Sa pamamagitan ng pakikihalubilong palagi sa mga kapatid, makakadama ka ng Espiritu. Malalaman mo kung sino ang may laban o wala.

 

Ø  Sa mga malalakas, hatakin natin yung mahihina… sa mga mahihina.. ‘WAG NAMAN KAYONG MAGPATIHULOG… MAHIRAP MAGHATAK!!

 

Ø  Pag-aralan natin kung papaano kung hindi lamang mag-umpisa, pati kung papaano magpatuloy!

 

Ø  Kung dumating man ang oras na kailangan nating mamili… isipin natin kung alin ba sa dalawa ang makakahadlang sa tungkulin natin.. tapos i-drop mo kung ano yung makakahadlang na yun.

 

Ø  If your enemy is a tough enemy, he will not let you go on a smooth sailing… and this is imperative  in order to achieve salvation.

 

Ø  Ang kabanalan, pinagsasanayan yun.

 

Ø  Walang kasing sama ang isang tao na helpless na nga eh, ayaw pang humingi ng tulong sa Dios.

 

Ø  Ang Dios, pinapaalam sa atin ang ating mga pagkakamali sa pamamagitan ng maraming bagay – sakit, problema…

 

Ø  Ang matuwid na hukom, marunong umunawa ng kapwa.

 

Ø  Dapat marunong tayong tumimbang nga mga bagay… ibatay natin sa sitwasyon.

 

Ø  Ang paghatol, gawa ng Dios yan para i-check din natin ang ating mga sarili.

 

Ø  Pag hindi tayo hahatol, hindi tayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan.

 

Ø  Your thoughts determine your destiny.

 

Ø  Nagtitiis ka man, kung mali naman ang motibo, wala ring kwenta.. dapat lahat ng gagawin mo contributory factor para sa ikaliligtas mo, hindi dahil sa kung ano pa man.

 

Ø  Don’t be satisfied kung ano lang ang nasa iyo.. maghangad ka pa ng mas mataas dyan.. hindi naman yan para sa sarili mo lang e, kundi sa enhancement ng paglilingkod mo.

 

Ø  Kung kukuha ka ng isang bagong bagay na gagawin, siguraduhin mong yung bagay na hawak mo ngayon ay nagawa mo na ng maayos.. hindi yung iiwanan mo kung ano yung ginagawa mo ngayon tapos hahanap ka pa ng bagong gagawin. Hindi mo rin iyon magagawa ng maayos, ayusin mo muna kung ano yung tungkuling hawak mo ngayon, bago ka maghanap ng bago.

 

o   Kung gusto mong makahakbang sa mas mataas na baitang, ayusin mo muna yung mga baitang na nasa ibaba.

 

Ø  Mahirap man tayo, maswerte pa rin dahil nasumpungan natin ang lingap ng Dios.. kasama ka sa mga napili Niya. Sapat na dahilan nay an para magpasalamat tayo sa Dios. Huwag lang mawawala sa ating ang pag-asa ng gaya ng pag-asa na kay Lazaro…. Mahirap man ang buhay dito sa mundo, magkakaroon din naman ng kaginhawahan sa buhay na darating.

 

o   ‘YAN ANG HUSTISYA NG DIOS! Walang pinipili kahit sino… Ang ipinagkait sa atin sa mundong ito ng mga makapangyarihan, mayayaman… gagantihin sa atin ng Dios balang araw.

 

Ø  Kahit wala tayong laman ng bulsa, laman ng tiyan.. mas mahalaga pa rin na mayroon tayong pag-asa.

 

Ø  H’WAG LANG TAYONG MAKAKALIMOT NA TUMAWAG SA DIOS… hindi rin naman sya nakakakalimot magbigay sa paraang alam Niya.

 

Ø  Alam ng Dios ang pinakamabuti para sa atin.. kung nakikita Niyang ikasasama natin ang pagyaman, hindi nya iyong ipapahintulot. Isang paraan din yun ng Dios upang makapanatili tayong mababa ang loob at patuloy na tumawag sa Kanya.

 

Ø  Kung ang PAG-AASAWA excess na lang, at hindi kailangan sa paglilingkod, wag na… HINDI NGAYON PANAHON NG PAG-AASAWA.

 

Ø  ANG PAG-AWIT, PINAKAMATAAS NA ANTAS NG PANALANGIN.(Awit 40:3)

 

Ø  Hindi ang buhay na ito ang dapat nating pagsamantalahan… may darating pang buhay sa susunod, dun tayo umasa ng kaginhawahan.

 

Ø  Gusto mong maabot ang kasakdalan? Mabuhay       ka ng SIMPLE…AS MODEST AS IT CAN BE.

Advertisements

MSNP Part VI

Posted: December 16, 2010 in Minsang Sinabi ng Pantas

Take your stand! San ka ba talaga? Ayaw mong lumaban sa Diablo pero ayaw mo ring pasakop sa Dios…

Huwag mong hahatulan ang sinasampalatayanan mo.

Ang taong hindi ka masabihan ng masasamang bagay tungkol sa ‘yo sa harapan, at sinasabi yon sa talikuran ay isang taong walang paninindigan.

May nagkasala mang isang kapatid sa Iglesia, hindi pa rin nababawasan ang totoo sa Iglesia.

Kahit sa gitna ng sanlibutan, ipagmalaki nating tayo’y Kristiano!

Basta’t hindi lang malapastangan ang aral ng Dios, e ano ngayon kung mawalan ka ng trabaho… hindi dahilan ang trabaho para hindi tayo makasunod sa aral ng Dios.

Ang mga taong grasa, nabubuhay kahit walang kayamanan, samantalang ang mga mayayaman maulanan lang, sisipunin, mamamatay. Talagang totoo ang sabi ni Kristo, ang buhay ng tao ay hindi dahil sa kasaganaan ng tinatangkilik niya.

Sa’ting mga naglilingkod sa Dios, wag nating aasahang marami ang matutuwa sa atin, ang buong sanlibutan ay nakasalig sa masama.

We must always be progressive in faith. Papaano? Idagdag natin ang kagalingan sa pananampalataya, maging magaling tayo sa pag-awit kung tayo ay mang-aawit.

Tuparin natin ang buong utos. Ginagawa mo nga ang iba pero mayr’on kang hindi ginagawang isa, nagkakasala ka na sa lahat.

Ang lahat ng kabutihan ay may kabuoan.

Malaking kapalaran ang makita ang buong liwanag

Ang may mabuting mata, nakikita ang mabuti. Dapat ang ating mga mata ay maging gaya ng bulag na pinadilat ni Kristo, ang hinahanap ay buti lamang.

Mag-ingat ka sa kasamang hinahanap ang pagkakamali ng iba, masamang tao yun.

Ang liwanag ay hindi katutubong bahagi ng tao. Ito ay unti-unting nabubuo bunga ng kabutihan, katotohanan at katuwiran

Freedom is one of the most precious gift to man from God, through it, we can make things worth appreciating to Him.

Sa Iglesia,  Malaya tayo pero may limitasyon – hindi natin pwedeng gamitin ang ating kalayaan upang bigyang daan ang laman.

You can use your own strategies, intelligence, abilities, your time, and your heart in obeying God’s law.

Ang Dios hindi nagbibigay ng maling pag-asa.

Ang kweto ni Lazaro at ng mayaman ay nagpapakita ng Hustisya ng Dios.

Isipin mo na kaya ka nahihirapan ngayon dahil may mas mabuting bagay na nag-aantay sa’yo sa langit.

Kung lingkod ka ng Dios, hindi purkit nakagawa ka ng masama ay magpapakasama ka nang lubha.

Ang kautusan ni Kristo, susundin natin dahil gusto natin, hindi sa kung ano pa man.

“Don’t wish it was easier,

Wish you were better.”

“Don’t wish for less problems,

Wish for more skills.”

“Don’t wish for less challenge,

Wish for more wisdom.”

“WAG NATING IPANALANGIN NA             MABAWASAN ANG ATING PASAN,

ANG HINGIN NATIN AY TULUNGAN N’YA             TAYONG MAGPASAN…”

You are what you think. Pag iisipin mong mahina ka, manghihina ka talaga nyan.

MSNP Part V

Posted: December 15, 2010 in Minsang Sinabi ng Pantas

 1. Kung may problema ka, huwag mong hayaang maapektuhan ang pananampalataya mo. Hindi ka makakabangon n’yan kung sa gitna ng problema mo ay papabayaan mo ang tungkulin mo, BOOSTER YAN. Kapag naapektuhang ng problema ang paggawa ng tungkulin, hahatakin ka n’yan pababa. May problema ka, HARAPIN MO, pero hindi dapat yan ang makapagpahiwalay sa’yo sa pananampalataya mo, hindi yan ang makakapagpahina sa’yo. Balik tayo sa BASIC! “walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo…”

 

 1. ITO ANG 3 BASIC NA IKINABABAGSAK NG TAO:

 

  • Pagmamahal sa sarili (egocentric, di pagtanggi sa sarili) (ex. Cain)
  • Marteryal na bagay / pera (ex. Binatang mayaman)
  • Pakikinig sa tinig ng iba (asawa, babae,) maliban sa Dios (ex. Solomon)

 

 1. Si JOB pasado sa 3 ito, kaya siya naging dapat sa Dios.

 

  • Kaya itong tatlong ito ang ginamit ni Satanas na pangsubok kay JOB kasi ito ang 3 BEST BLOW nya! Kung malagpasan mo yan, PANALO KA NA, may kasama ka ba namang DIOS e!

 

 

 1. Huwag tayong malimitahan ng mga bagay na nakikita lang natin. Pwede naman tayong maging creative basta’t hindi lalabas sa rules.. sa ARAL.

 

 1. Tuwing tatayo tayo sa harap ng mga kapatid para umawit, dapat hindi tayo motivated na para maging sikat ka, o para hanapin ang crush mo, o dahil sa may nakakakita, o para lang sa kung ano mang bagay. Dapat MOTIVATED tayo ng FAITH – na ang ginagawa nating iyon ay magdadala sa atin sa kaligtasan.

 

 1. Pag mataas ang morale mo, Ganado ka sa paggawa ng tungkulin, inspired ka, pero dapat tama ang inspiration mo… si Kristo.

 

 1. Ang aim natin sa grupo dapat HINDI LAMANG MAGPADAMI NG MIYEMBRO, kundi PATIBAYIN DIN ANG PUNDASYON NG GRUPO.

 

 1. Pag may gagawin tayong isang bagay, tignan din natin ang POSITIVE at NEGATIVE sides nito.

 

 1. Naiintindihan man natin o hindi, IKABUBUTI NATIN ANG UTOS NG DIOS!

 

 1. Walang utos ang Dios na walang dahilan.

 

 1. Hindi mahirap maging maligaya.. pag lingkod ka ng Dios, pinipighati ka man, masaya pa rin.

 

 1. Kung naglilingkod tayo sa Dios, HINDI LAHAT NG BAGAY SA MUNDONG ITO AY MAKUKUHA NATIN!

 

 1. Sabi nga ng iba, “Let’s cross the bridge when we get there.” MALI! Dapat, alam na natin ang gagawin natin bago palang tayo tumawid.

 

 1. Kung mabagal tayo sa pag-amin sa kamaliang nagagawa natin, hindi natin mapapansin malaki na ang damage na nagawa sa atin tsaka pa lang natin mare-realize ang mali natin.

 

 1. Huwag ang mangyari sa buhay natin ay repair tayo ng repair sa mga pagkakamaling nagawa natin kahapon, tapos kinabukasan magre-repair ulit tayo. Dapat, ang aim natin sa bawat araw ay makagawa ng mabuti para dumating man bukas ay hindi na tayo kelangan mag-repair pa. Nauubos ang oras natin sa pagre-repair ng mga mali natin kahapon hindi na tayo nakakagawa ng mga bagong bagay na mabuti.

 

 1. Isipin nyo ito, sa isang pitik lang ba eh iiwanan natin ang mga paghihirap natin ng ilang taon? Dahil lang sa isang bagay na panglaman ay iiwan natin ang ating mga sinumpaang tungkulin? Ganon, ganon na lang ba yon? It’s not worth it!

 

 1. Warm-welcome natin ang Dios pag nagbabanal tayo, pero parang pinapaalis natin S’ya pag puno ang puso mong galit, poot, inis…

MSNP Part IV

Posted: December 14, 2010 in Minsang Sinabi ng Pantas

 


1) Hindi lahat ng pag-ibig mabuti, may pag-ibig na ikapapahamak.

2) Kahit saang bagay, lalo na kung tama ito, IPAGLABAN NATIN.

3) Everything has its end.

4) Even though the road is rough, let us go ALL THE WAY.

5) In the real sense, Christians are NOT Free.

6) Kung ang kaaway, nag-o-over-time sa paggawa ng masama, dapat tayo ay mag-over-time din sa paggawa naman ng Mabuti.

7) Hindi lalaki ang mga taong nagsusuko ng kanilang tungkulin sa Dios dahil lang sa pag-aasawa, sa mahal sa buhay. Bakit? E temporal lang lahat yan e.

8) Ang lingkod, kahit na nahihirapan naliligayahan pa rin, dahil alam niya na ang ikinapipighati niya ay ang ikapupunta niya sa buhay na walang hanggan.

9) Ang mga bagay na nakikita ay may katapusan – this is Biblically, physically and scientifically true.

10) Masama ang magagawa ng pagiisip kapag hindi ito pipigilan ng Dios.

11) Ano man ang gawin mo, you will be held liable to it.

12) Ang pagbabago sa buhay dapat nagmumula sa atin, tayo ang magpipilit noon sa sarili natin.

13) We should be always ready to give a helping hand.

14) Ang Dios ay may pakiramdam din, nararamdaman Niya maging ang ating nararamdaman

15) Kaya ng Dios ibigay ang ating mga hinihingi kapag nakakitaan tayo ng katapatan sa puso.

16) Sumpa ang tatamuhin ng mga lalaban sa aral ng Dios.

17) May sumpa ang hindi pakikinig sa salita ng Dios.

18) Walk straight to the Lord. That is the SHORTEST way to salvation.

19) I-analyze natin ang ating mga sarili, tayo ba ay maawain sa kapatid? Nakikinig ba tayo ng salita ng Dios? Kung mayroon tayo ng mga ito, pinananahanan tayo ng pag-ibig ng Dios.

20) Huwag nating hahatulang ang ating mga sarili. Sa paggawa natin nito, para narin nating winawalang halaga ang awa at magagawa ng Dios.

21) Ang Siyensya (Science) hindi kayang tutulan ang Biblia.

22) Dapat matutunan natin.. pag hindi atin, hindi atin. May gustong ituro doon ang langit sa atin.

23) Kung tayo ay naniniwalang may Dios, dapat maghangad tayo ng mas mabuting lupain kesa dito.

24) Madaling panaingan si Kristo, madali S’yang maawa.

25) Ang ating tungkulin ay maihahalintulad sa isang upuan. Kapag ito’y ating iniwanan ay siguradong may ibang uupo dyan, at kung dumating ang oras na nais na natin itong balikan, maaaring hindi na pwede dahil may iba nang nagmamay-ari nito, kaya’t pagpahalagahan natin ito.. gumawa tayo habang may pagkakataon pa.

26) Sa laman, kasiraan ang aanihin (pag-aasawa,  pag-inom, pagtatayo ng bahay..)

27) Sa mga taong gumagawa ng masama sa kapwa, hindi ka man magkaroon ng karamdaman, mas mahirap naman ang apoy na naglalagablab sa Impyerno.

28) Ang naaawa sa kapatid, pinananahanan ng pag-ibig ng Dios.

29) Ang totoo, walang sini-sino.

30) Ang tunay na pagmamahal, hindi lang dapat sa puso, kundi kasama ang buong katawan.

31) May mabuting magagawa sa isang tao ang pagkakaroon ng Dios.

32) Kahit anong sakit, kayang pagalingin ng Dios, pero kung yan ang bigay sayo bilang parusa, hindi yan maaalis.

33) Masarap mabuhay kahit na may paghihirap at pagdurusa, basta’t may Dios kang kasama

34) Kahit na nahihirapan, ang pag-asa’y maiibsan ito, basta’t pumikit ka lang at humingin ng tulong sa Dios

35) Hindi na kayo kinakailangan pang makakita ng milagro para maniwalang ang pagsasama-samang ito ay may kasamang Dios.

36) The wisest decision to make is to prepare for Eternity. Preparing to be a good friend, a good husband or wife is not a good decision, because the life in this world has its end.

37) Ang Dios, kailanman hindi magkakamali, kaya panghawakan natin ang kat’wiran, ang aral,  si Kristo.

38) Ang paggugol mo ng buhay, panahon, oras, kayamanan sa gawain ng Dios, buhay na walang hanggan ang aanihin mo, pero kung ang mga paggawa mo ay nauukol lamang sa lamaan, kasiraan ang aanihin mo.

39) Ang may pag-ibig sa Dios, kung kailangang iwanan ang mga mahal sa buhay para sa gawain ng Dios ay gagawin ito.

40) Pagtyagaan nating gumawa ng mabuti at maipagtapos ito… hindi tayo magsisisi sa huli.

41) Walang kwenta ang ANUMANG bagay compared sa Buhay na walang hanggan.

42) Ang pagkakaroon ng mabuting budhi sa Kapatid at pagkatakot sa Dios ay may pakinabang na malaki

43) Upang huwag tayong masumpa ng Dios, h’wag tayong magkakaroon ng masamang budhi sa kapatid, h’wag nating ku-kwestyunin ang Katuwiran Niya.

44) Hindi ba’t kaya ka naanib sa Iglesia ay dahil sa aral? E bakit ka nagpapatangay sa mga chismis at bulung-bulungan?

45) Kung ang buhay na ito, napaggugugulan mo ng iyong kayamanan, mas lalo na dapat ang buhay na walang hanggan.

46) Kung tayo ay Tao ng Dios, ang Espiritu ng Dios ang bumubuhay sa atin. I-asses natin ang ating mga sarili, baka ang lupang katawan natin ay pahina ng pahina. Baka napipighati natin ang Espiritu Santo na nasa atin.

47) Salvation is for everybody.

MSNP Part III

Posted: December 13, 2010 in Minsang Sinabi ng Pantas

 1. Bigyan natin ng buong debusyon ang buhay na walang hanggan.
 2. Kung ang masasama napagta-tyagaan ang ibang gawain, ano pa kaya ang mga lingkod sa paggawa ng mabuti na siguradong may kasamang Dios?
 3. Ang paghahasik, dapat yung totohanang paghahasik, wag yung sukli.
 4. Kung ang isang kapatid, hindi mo man kakilala o ka-close, pero kinakitaan mo ng kat’wiran ibigin mo, pero kung mismong ang nanay mo o mga mahal sa buhay ay walang katuwiran, gumagawa ng masama, itakwil mo.
 5. Ang presensya ng Kapangyarihan ng Dios ay hindi naka-capture ng Video and/or Audio, kaya mas mabuti pa rin kung pupunta kayo ng Pasalamat dito sa Apalit kaysa mag-monitor.
 6. It is better not to start a work, than leave it undone.
 7. H’wag kang mabalisa sa iyong buhay, sumunod ka lang sa Dios at Siya ang bahala sa iyo.
 8. Ang pagpapakababa at pagpapasensya ay karunungan ng Dios – alam mong ikaw ang tama, ikaw na ang magpasensya.
 9. Ang Kristiano, gumagawa ng kusa, hindi na kailangang may nagbabantay. Hindi gaya ng iba na kung kailan may nakakakita ay doon lang gumagawa. Ang Kristiano ay hindi plastic, may kusang palo.
 10. Maglingkod tayong may kasiyahan sa Panginoon. Huwag tayong malulungkot kapag nakikita nating inaapi tayo ng iba, bigyang daan natin ang galit ng Dios.
 11. Tayong lahat ay manggagawa ng mabuti.
 12. May mga bagay sa mundong ito na hindi na dapat sinasabi dahil mismong ikaw ay nararamdaman o nararanasan na.
 13. Ang mga natitisod, hindi nagpapahalaga at umiintindi sa katwiran ng Dios.
 14. Lalaban ka sa aral ng Dios? Sawing palad ka! Wala kang masusumpungang ganitong aral sa iba.
 15. Pinakamagaling na VITAMINS – Espiritu ng Dios na nasa puso ng lingkod.
 16. Ang lagi nating isipin ay kung papaano mapapadali ang atiang mga paglilingkod, kung papaano tayo magiging sakdal.
 17. Lahat ng ating gagawin, dapat disiplinado ng pag-ibig.
 18. Nagkakaroon lang ng halaga ang buhay ng isang tao kapag nakagaganap ng tungkulin sa harap ng Dios.
 19. Tanungin natin ang ating mga sarili kung ano ba ang ating ginagawa? Kabahagi pa ba tayo ng katawan? Ang ginagawa ba nating ito ay para sa Dios?
 20. Ang mga mananampalataya hindi inaalintana ang kapintasan.
 21. Masama yung daing tayo ng daing sa kapwa, dapat sa Dios tayo dumaraing dahil S’ya lang ang makapagbibigay sa atin ng mga bagay na idinadaing natin.
 22. Mas magandang walang tao ang nakakaalam ng idinadaing mo sa Dios, para hindi mawala ang privacy ang relasyon natin sa Kanya.
 23. Fasting is a form of worship.
 24. Ang mananampalataya hindi binabawi ang gawang mabuti.
 25. You’re not wise if you’ll only spend everything you have in this world for this flesh, because flesh and blood will not inherit the Kingdom of God.
 26. Magsama-sama man ang isip ng mga matataas na tao sa lipunan (Senador, Presidente, etc.) ay walang halaga ito sa  Panginoon kung ito’y ipinaglilingkod lamang sa tao.
 27. Natutuwa ang Dios sa mga lingkod na bagama’t nahihirapan sa pagtupad, tapat paring sumusunod at natitiis.
 28. Ang may pag-ibig, hindi natitisod, UMUUNAWA.
 29. Maninidigan tayo sa Katwiran!
 30. YOU MUST BE BUSY!
 31. Kahit gaano tayo ka-baba, at kahit gaano ka-taas ang Dios, naririnig Niya maging ang mga pinakamahinang daing ng ating mga puso.
 32. Ang Kristiano ay inihahanda sa gawang mabuti.
 33. Sinasanay na tayo ngayon ng Dios sa pagsunod upang pagdating sa buhay na walang hanggan ay wala nang maging problema.
 34. Tumiwala ka lang sa Panginoon, kung gusto Niya, mangyayari ito, kung ayaw Niya, wala kang magagawa
 35. Ang magtatyaga hanggang wakas, maliligtas. Ang napagtyagaan mo ng isang taon, kaya mo pa ng isa pang taon, at isa pa, hanggang sa makatapos ka.
 36. Kung mananampalataya ka at may pag-ibig na nasa iyong puso, may buhay na walang hanggan na sa iyo.
 37. Ang lingkod ng Dios ay laging may kasama, hindi na maiiwasan yon.
 38. Ano pa ba ang hinahanap natin? Boyfriend? Asawa? Kayamanan? Sabi sa Bibliya hanapin muna ang Kanyang kaharian at Katwiran at bahala na Siya sa magdagdag ng ating mga kailangan. Di baleng “maiwan tayo sa biyahe”, basta’t mayroon tayong katwiran.
 39. Dapat ang pag-awit ay nanggagaling sa puso.
 40. Kung mahal mo ang katwiran, itatakwil mo ang iba basta’t mapatunayan lang ang pagmamahal mo sa katwiran. Gaya ni Kristo, maka-katwiran hindi maka-kamag-anak.
 41. Ang lalo mong dapat pagpahalagahan at ingatan ay yaong taong natatago sa puso.
 42. Kung tayo ay may pagpapahalaga sa salita ng Dios, dapat ay kinakikitaan tayo ng willingness sa pagsunod.
 43. Ang mga taong mahal ng mahal mo, pag-aral mo ring mahalin.
 44. Ang mga taong kasama natin na naglilingkod, pag-aral nating matanggap. Kahit na siguradong may makikita tayong pangit, hanapin natin ang maganda sa kanya at isiping mas magaling sa ating ang ating kapatid. Sa paggawa nito, tinatanggap na rin natin ang Dios na tumawag sa kapatid na ito gayon din sa atin.
 45. May sakit ba ang iyong lupang katawan? Kayang pagalingin yan ng Espiritu Santo ng Dios, magtiwala ka lang, hayaan mo itong manahan sa iyo at alisin mo sa iyong puso ang lahat ng mga kapaitan.
 46. Kung naninindigan ka sa Katwiran, kahit na kapatid mo, magulang mo, asawa mo, hindi ito kayang mabago, tanging ang Dios sa langit ang makakapagpabago dito!
 47. Sa pag-aayuno, makakakuha tayo ng extrang kapangyarihan.
 48. Bilang magkakasama sa loob ng Iglesia ng Dios, dapat magkakasundo tayo.
 49. Tinawag ka para ipakisama kay Kristo, hindi para sa kung sino pa man.
 50. Kahit na minsang tama ka at alam mong may katwiran ka, magpadaya ka, para matupad mo ang salita ng Dios.

MSNP Part II

Posted: December 8, 2010 in Minsang Sinabi ng Pantas

1) Bago mo turuan ang iba, turuan mo muna ang iyong sarili. Ikaw muna ang dapat kakitaan ng pagkatuto.

2) Ang kapatid na nangangapit kay Kristo, kahit sumama man ang umaakay, hindi maliligalig sa kanyang paglilingkod

3) Ang nag-iingat ng kanyang sarili, hindi ginagalaw ng masma at hindi maaaring mahiwalay.

4) Sa lahat ang iyong gagawin, isipin mo ito, “Ang ginagawa kong bang ito ay para sa buhay na walang hanggan, o para sa sariling kapakanan ko lang?”

5) Huli man daw at magaling, mauuna pa rin.

6) Mapanatag ka sa pagkatawag sa iyo.

7) Ang pang-alis ng kabalisahan – panalangin.

8) Kung ang ating hihilingin sa Dios ay para sa ikapagpapatuloy ng ating mga paglilingkod, hindi Siya magdadalawang-isip na ibigay ito sa atin.

9) I-asses natin ang ating mga sarili, baka gumagawa na lamang tayo para sa sarili nating kapakanan.

10) Kung kilala Mo ang Dios, hindi ka gagawa ng mga bagay na labag sa Kanyang kalooban, alam mo ang gusto Niya.11) Hindi nyo ba naiisip kung gaano tayo ka-swerte? Mas malalim ang pagkakaintindi natin sa mga talata ng Biblia kaysa sa ibang relihiyon.

12) Kung gusto mong patawarin ka, magpatawad ka muna. Kung gusto mong kaawaan ka, magbigay ka rin muna ng iyong awa.

13) Are we concerned? Are we helping God with His plan to win souls? Hanggang ngayon ay nagtatayo si Kristo, dapat kasali tayo.

14) Tapat ang Dios, dapat magpakatapat din tayo.

15) Para kaawaan ka, magiwan ka muna ng iyong mga kasalanan.

16) Papaano ka makakaasa ng awa mula sa Dios kung ikaw mismo ay hindi naaawa.

17) Ang hindi nagtitiwala sa Mangangaral ay hindi giginhawa.

18) Ang pagtalikod sa totoo ay ang ugat ng kasamaan ng tao.

19) Huwag tayong mabalisa, may Dios na nagmamalasakit sa atin, at Espiritung tutulong sa atin.

20) You are not here to live up with the expectations of other people, as long as you know what is right and do what is right.

21) Para magawa mo ang isang bagay, dapat alam mo kung ano ang ipinagagawa sa iyo.

22) Walang bayani na hindi lumaban sa giera.

23) Ang isang mundong walang Dios ay walang kwenta.

24) Masama ang tukso, pero paraan ito upang “patibayin ang dibdib” ng isang naglilingkod sa Dios.

25) Lahat ng mga Dios ay sama-samang gumagawa para sa ikaliligtas nila.

26) Ang pagkakaroon ng kapansanan o kapintasan ay paraan upang maramdaman ang biyaya at kabutihan ng Dios.

27) Ang malinis, ginagamit ng Dios.

28) Malaki ang lugar ng Pilipinas sa puso ng Dios.

29) Ang Kristyano ay nagbabata ng pag-uusig.

30) As long na may tinitiis ka at mapagtiisan ito hanggang sa huli, malaki ang iyong chance sa kaligtasan.

31) Ang kapangyarihan ng Dios ay nagiging sakdal sa oras ng ating kahinaan.

32) Ang Kristiano, habang nahihirapan ay lalong natutuwa.

33) Ang mga napanghihimasukan ni Satanas ay yaong mga walang takot at hindi mapagpigil.

34) Mag-isip tayo ayon sa pananampalataya, lagi nating isipin kung ano ang mabuti.

35) We should spend the most precious of our time for the Lord.

36) Kaya tayo ay may kahinaan o kapinsanan ay upang hindi tayo magpalalo ng labis.

37) We are the master of our faith and the captain of our soul.

38) God has given you the best that you deserve.

39) Kung gusto mong maligtas, wag mong ibigin ang iyong sarili.

40) Ang isang tunay na lalaki ay hindi umaatras sa pakikipagbaka sa katwiran.

41) Everything in this world will remind us of God, even every drop of a leaf from its stem will remind us of His glory

42) Lalo dapat tayong maging matatag kapag iniistorbo tayo ng kaaway.

43) Ang mga pahayag ng Dios ay nagpapatunay ng Kanyang pagmamahal sa mga naglilingkod sa Kanya.

44) Nakikinig ka man ng katuwiran pero hindi mo ito ginagawa, hindi ka pa rin aariing ganap.

45) Hindi tungkulin ang may kailangan sa atin kung ‘di Tayo ang nangangailangan ng tungkulin upang maligtas.

46) Bilang tagapagturo, dapat alam mo sa sarili mo ang iyong tinuturo.

47) Kung may hinihiling ka sa Dios, gawin mo ang part mo, at kung hindi man Niya ito ibigay, tanggapin mo.

48) You should know first the objective before you do something.

49) We must be ready to be ignored, disregarded, as long as the glory remains to the God in the Heavens.

50)Ang kapatid na marunong maawa sa
nangangailangan, pinananahanan ng pag-ibig ng
Dios.

MSNP Part 1

Posted: December 7, 2010 in Minsang Sinabi ng Pantas


1) Mahalaga ang kaalaman sa mali upang malaman ang tama.

2) Gawain ng taong sakdal ang magmahal sa kaaway.

3) The worst enemy is he who was once a friend.

4) Kung saan mahirap ang pagtupad, doon napakalaki ang kabanalan.

5) Just do your best,  and let God do the rest.

6) Gumawa ng kabutihan, gantihan man ng masama.

7) For us to be perfectly united, to be fruitfully one, we have to put on Charity.

8) Ang pagiging metikuloso ay daan sa kabanalan, you cannot be perfect if you’re not meticulous.

9) Walang katuwirang kumain ang hindi gumawa.

10) Ang taong may pag-asa ay naglilinis ng kanyang sarili.

11) Kasalanan – pumipigil sa paggawa ng mabuti.

12) Ang diwa ng Dios, gumawa ng mabuti sa lahat, kahit sa mga hindi kumikilala sa Kanya.

13) Every inch, every millimeter and every centimeter of the Bible is true.

14) Ang taong nakataas ang noo, nakatitiyak ng kinalalagyan.

15) He supply the delights of our heart.

16) The best things in life are free.

17) A lifetime is not enough to understand the word of God.

18) Kahit gaano ka-pangit ang isang tao, may makikita kang maganda sa kanya, hanapin mo lang.

19) It is better to be over-protective, than less protective.

20) Kung kay Kristo ka, may gagawin ka.. Hindi pwedeng wala!

21) Ang isang taong nagtatagumpay ay hindi umaayaw.

22) Consume the energy of your youth and release it for the glory of God.

23) Magsalita ka ng katotohanan kahit paratangan man ng kasinungalingan

24) When you do something for the Lord, do it with all your best.

25) Saying is one thing, but proving is another thing.

26) Ang pagkakaisa ng Kristiano ay pagkakaisa sa pag-ibig.

27) The lesser you ask for yourself and the more you ask for others, the more God listens to you.

28) Walang palpak sa Bibliya, daanin man sa Siyensya, Lohika..

29) Hindi man natin alam ang bukas, sabi sa Bibliya, may maligayang wakas sa taong may kapayapaan.

 


30) Ang mga pang-langit,  may bunga na buhay na walang hanggan, ang pang-lupa, nagbubunga ng kasiraan.

31) Ang isang lingkod ng Dios ay bilanggo sa paglilingkod sa Dios.

32) May mga nakasulat sa langit na wala sa Bibliya.

33) Ang pantas na napapanahon, kailangan ng tao sa panahong iyon.

34) Every perfect gift is from God above.

35) Ang Dios, kung magbigay, sakdal – dapat din sakdal ang paggawa ng mga lingkod.

36) Ang mga tinuturuan ng aral ng Dios ay silang mga tumitigil sa paggawa ng masama.

37) Maaaring ang may mga pag-ibig ay maagaw pa at mawalan ng pag-ibig.

38) Ang ginagalaw ni Satanas ay ang mga lingkod na hindi nag-iingat ng kanyang sarili.

39) It is the inner man in the heart which is precious in the eyes of God – ito ang dapat nating mapalago.

40) Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan sa kaaway, nagbibigay tayo sa kanila ng pagkakataon upang makaunawa ng katwiran at maligtas.

41) Ang pag-awit, dapat nanggagaling sa puso.

42) Ang kapatid na di nagpapasalamat, hindi matatawag na banal.

43) Ang tunay na kapatid, madapa man, nagpapatuloy pa rin sa paggawa.

44) Kung ang kapatid ay may kasamang Dios, hindi hadlang ang kahirapan, gagawa at gagawa ng paraan upang makapagtagumpay.

45) Kung lingkod ka ng Dios, dapat ay nandoon ka kung nasaan S’ya.

46) Ang natitisod, anak ng kapahamakan.

47) Ang pag-iingat ng kanyang sarili ay batas ng Espiritu Santo.

48) Do it as quietly as you can.

49) Ang tinuturuan ng Dios ay siyang nakakakilala ng pag-iisip ng Dios.

50) Para makagawa ng mabuti, humingi ng tulong sa Dios at ilihim ito sa lahat.

It was a wonderful day again!

Thanks be to God for this  another day that He had given to us. Although we always feel difficulties in our life, He is still there for us to lent His strength and to start a NEW one. God is always there to guide us, and to show His love and mercy. We can’t think how great is thy God. All we need to do is to have faith in His wondrous works.
Always remember that whatever difficulties and experiences we may encounter in life, happiness, loneliness, and pain, we shouldn’t lose hope because all things are happening with God’s Will and Purposes. He always knows what’s right for us. Therefore, whatever uncertain things that happens, we should always give thanks to our God Almighty.
So why lose hope? If there’s a life there must be chances to correct our mistakes with God’s help.

Try to think of this one; If you’re a  parent and you have a child, can you afford to see your son/daughter suffering?,  Could you?!!! How much more in God’s part? He can’t bare to see his son loosing hope with a worthless reason. Hence, he will find ways to ease the pain we feel.

So why won’t you try to read the Bible for us to be able to know the truth and the purpose of God in sending us in this chaotic world.
Arise! Fight! and believe in God, have faith in Him! “We Can Do It with God’s Help” and Mercy.
Thank be to God for his unspeakable gift.

“TO GOD BE THE GLORY!”

Here is the way to God ========== http://esoriano.wordpress.com/

JER. 6:16