MSNP Part 1

Posted: December 7, 2010 in Minsang Sinabi ng Pantas


1) Mahalaga ang kaalaman sa mali upang malaman ang tama.

2) Gawain ng taong sakdal ang magmahal sa kaaway.

3) The worst enemy is he who was once a friend.

4) Kung saan mahirap ang pagtupad, doon napakalaki ang kabanalan.

5) Just do your best,  and let God do the rest.

6) Gumawa ng kabutihan, gantihan man ng masama.

7) For us to be perfectly united, to be fruitfully one, we have to put on Charity.

8) Ang pagiging metikuloso ay daan sa kabanalan, you cannot be perfect if you’re not meticulous.

9) Walang katuwirang kumain ang hindi gumawa.

10) Ang taong may pag-asa ay naglilinis ng kanyang sarili.

11) Kasalanan – pumipigil sa paggawa ng mabuti.

12) Ang diwa ng Dios, gumawa ng mabuti sa lahat, kahit sa mga hindi kumikilala sa Kanya.

13) Every inch, every millimeter and every centimeter of the Bible is true.

14) Ang taong nakataas ang noo, nakatitiyak ng kinalalagyan.

15) He supply the delights of our heart.

16) The best things in life are free.

17) A lifetime is not enough to understand the word of God.

18) Kahit gaano ka-pangit ang isang tao, may makikita kang maganda sa kanya, hanapin mo lang.

19) It is better to be over-protective, than less protective.

20) Kung kay Kristo ka, may gagawin ka.. Hindi pwedeng wala!

21) Ang isang taong nagtatagumpay ay hindi umaayaw.

22) Consume the energy of your youth and release it for the glory of God.

23) Magsalita ka ng katotohanan kahit paratangan man ng kasinungalingan

24) When you do something for the Lord, do it with all your best.

25) Saying is one thing, but proving is another thing.

26) Ang pagkakaisa ng Kristiano ay pagkakaisa sa pag-ibig.

27) The lesser you ask for yourself and the more you ask for others, the more God listens to you.

28) Walang palpak sa Bibliya, daanin man sa Siyensya, Lohika..

29) Hindi man natin alam ang bukas, sabi sa Bibliya, may maligayang wakas sa taong may kapayapaan.

 


30) Ang mga pang-langit,  may bunga na buhay na walang hanggan, ang pang-lupa, nagbubunga ng kasiraan.

31) Ang isang lingkod ng Dios ay bilanggo sa paglilingkod sa Dios.

32) May mga nakasulat sa langit na wala sa Bibliya.

33) Ang pantas na napapanahon, kailangan ng tao sa panahong iyon.

34) Every perfect gift is from God above.

35) Ang Dios, kung magbigay, sakdal – dapat din sakdal ang paggawa ng mga lingkod.

36) Ang mga tinuturuan ng aral ng Dios ay silang mga tumitigil sa paggawa ng masama.

37) Maaaring ang may mga pag-ibig ay maagaw pa at mawalan ng pag-ibig.

38) Ang ginagalaw ni Satanas ay ang mga lingkod na hindi nag-iingat ng kanyang sarili.

39) It is the inner man in the heart which is precious in the eyes of God – ito ang dapat nating mapalago.

40) Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan sa kaaway, nagbibigay tayo sa kanila ng pagkakataon upang makaunawa ng katwiran at maligtas.

41) Ang pag-awit, dapat nanggagaling sa puso.

42) Ang kapatid na di nagpapasalamat, hindi matatawag na banal.

43) Ang tunay na kapatid, madapa man, nagpapatuloy pa rin sa paggawa.

44) Kung ang kapatid ay may kasamang Dios, hindi hadlang ang kahirapan, gagawa at gagawa ng paraan upang makapagtagumpay.

45) Kung lingkod ka ng Dios, dapat ay nandoon ka kung nasaan S’ya.

46) Ang natitisod, anak ng kapahamakan.

47) Ang pag-iingat ng kanyang sarili ay batas ng Espiritu Santo.

48) Do it as quietly as you can.

49) Ang tinuturuan ng Dios ay siyang nakakakilala ng pag-iisip ng Dios.

50) Para makagawa ng mabuti, humingi ng tulong sa Dios at ilihim ito sa lahat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s