Archive for July, 2011

1 Peter 1:17
kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa’t isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan:

– kahit na nasaan kayong lugar, alalahanin ninyo na may Dios na nakakakita sa inyong palagi kaya marapat na gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan at huwag ninyong isipin na komo walang ibang taong nakakakita, pupuwede na ninyong gawin ang gusto ninyong gawin kahit ito’y masama. Tao pa rin naman ang makakasama mo kahit saang bansa ka mapadpad, nilikha pa rin Nya yun at ang Dios ay hindi nagtatangi ng tao,kahit ano pang lahi
Advertisements